EN 62115

Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania zakres: W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa użytkowania dla zabawek elektrycznych mających co najmniej jedną funkcję zależną od elektryczności, zabawek elektrycznych stanowiących dowolny wyrób skonstruowany lub przeznaczony, wyłącznie lub nie, do zabawy dla dzieci w wieku poniżej 14 lat.

EN 71-9

Bezpieczeństwo zabawek część 9: Organiczne związki chemiczne. Wymagania zakres: W niniejszej normie określono wymagania w zakresie migracji lub zawartości określonych niebezpiecznych organicznych związków chemicznych znajdujących się w zabawkach lub pochodzących z określonych zabawek i materiałów na zabawki, wnikających następującymi drogami narażenia: wkładanie do ust, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z okiem, inhalacja; podczas użycia w […]

EN 71-8

Bezpieczeństwo zabawek część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego zakres: W niniejszej normie określono wymagania i metody badań dla zabawek aktywizujących przeznaczonych do użytku domowego często montowanych do belki poprzecznej lub wyposażonych we własną belkę poprzeczną oraz podobnych zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 14 lat do zabawy na lub w zabawce i […]

EN 71-3

Bezpieczeństwo zabawek część 3: Migracja określonych pierwiastków zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące migracji określonych pierwiastków z materiałów i części zabawek.

EN 71-2

Bezpieczeństwo zabawekczęść 2: Palność zakres: W niniejszym dokumencie określono kategorie materiałów łatwopalnych, których stosowanie we wszystkich zabawkach jest zabronione, oraz wymagania dotyczące palności niektórych zabawek, gdy są poddane działaniu małego źródła zapłonu.

EN 71-1

Bezpieczeństwo zabawek część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne. zakres: W niniejszej normie określono wymagania i metody badań mechanicznych i fizycznych właściwości zabawek. Niniejsza norma dotyczy zabawek dla dzieci, produktów bądź materiałów zaprojektowanych jako zabawki lub przeznaczonych do zabawy, wyłącznie lub nie tylko, dla dzieci w wieku poniżej 14 lat. Odnosi się do nowych zabawek z […]