EN 1466

Artykuły dla dzieci. Gondole i stojaki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań zakres: Podano wymagania bezpieczeństwa i metody badań gondoli. Wyroby te przeznaczone są dla dziecka, które nie potrafi siedzieć samodzielnie, obracać się lub wstawać do pozycji podpartej rękami i kolanami, o wadze maksymalnej 9 kg.

EN 1888-2

Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce część 2: Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg zakres: W niniejszej normie określono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wózków spacerowych, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci, każde o masie ciała powyżej 15 kg i do 22 kg.

EN 1888-1

Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. część 1: Wózki spacerowe i wózki głębokie zakres: W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące wózków spacerowych i wózków głębokich, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci, każde o masie ciała do 15 kg oraz do 20 kg w przypadku zintegrowanej platformy, na której dziecko […]