Bezpieczeństwo zabawek

część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne.

zakres: W niniejszej normie określono wymagania i metody badań mechanicznych i fizycznych właściwości zabawek. Niniejsza norma dotyczy zabawek dla dzieci, produktów bądź materiałów zaprojektowanych jako zabawki lub przeznaczonych do zabawy, wyłącznie lub nie tylko, dla dzieci w wieku poniżej 14 lat. Odnosi się do nowych zabawek z uwzględnieniem przewidzianego czasu normalnego użytkowania zakładając, że zabawki są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób przewidywalny biorąc pod uwagę zachowanie dzieci. W niniejszej normie określono także wymagania odnośnie do opakowania, oznakowania i etykietowania.

Share