Bezpieczeństwo zabawek
część 3: Migracja określonych pierwiastków

zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące migracji określonych pierwiastków z materiałów i części zabawek.

Share