Bezpieczeństwo zabawek
część 2: Palność

zakres: W niniejszym dokumencie określono kategorie materiałów łatwopalnych, których stosowanie we wszystkich zabawkach jest zabronione, oraz wymagania dotyczące palności niektórych zabawek, gdy są poddane działaniu małego źródła zapłonu.

Share