Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce
część 2: Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg

zakres: W niniejszej normie określono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wózków spacerowych, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci, każde o masie ciała powyżej 15 kg i do 22 kg.

Share